Arbeid Ontslag Teams Re-integratie

Ontslag, re-integratie en mediation horen bijna vanzelfsprekend bij elkaar. Bij gedoe in uw team of problemen met uw dienstverband/aanstelling als ambtenaar spelen talloze juridische voetangels en klemmen die het zicht op wat er werkelijk aan de hand is vaak benemen, zeker na de invoering van het nieuwe ontslagrecht. Rekening houdend met dat juridische krachtenveld help ik partijen om duidelijk te krijgen waar de verwachtingen over en weer uiteen zijn gaan lopen en verkent men op een respectvolle wijze wat er over en weer nodig is voor een vruchtbare samenwerking. Soms komen daar verrassende conclusies uit, ook als voortzetting dan niet meer aan de orde blijkt.

Gedoe in teams wordt meestal veroorzaakt door hetzij taakinhoudelijke danwel relatiegerichte issues. Hoewel de aanpak verschillend is, zijn voor beide situaties resultaten te bereiken.

enkele resultaten:

  • Een afdelingshoofd van een financiële instelling wordt begeleid naar beter functioneren via een serie gesprekken met leidinggevende en collega’s in zijn team.
  • Arbeidsconflict in Stadsdeel tussen afdelingshoofd en voormalig leiding gevende wordt opgelost via herverdeling van taken.
  • Het dienstverband van een directeur van een belangenvereniging voor medische specialisten wordt wegens verschil van inzicht over te voeren beleid beëindigd.
  • Het ontslag van een journalist bij een omroep wegens redactionele onenigheid die leidt tot het einde van het dienstverband met toekenning van een substantiële uitkoopsom.
  • Een directiesecretaresse bij een zorginstelling die boventallig is geworden aanvaardt via een outplacementtraject bij een andere tak van het concern een functie.
  • Overplaatsing naar andere vestiging van administratief medewerker.
  • Team van docenten MBO komt na een aantal gesprekken tot nieuwe werkafspraken.
  • Beëindiging aanstelling langdurig arbeidsongeschikte gemeentesecretaris middelgrote gemeente.
  • De aanstelling van een docent(HBO-opleiding) na aantijgingen van seksuele intimidatie wordt wegens gebrek aan bewijs toch beëindigd met afkoopsom.

Mail: diederen@diederenmediator.nl
Bel: +31 (0)20 3790787