Vereniging stichting corporatie

Vereniging, Stichting en Corporaties

Mediation bij vereniging, stichting of corporatie kan helpen voorkomen dat de slagkracht van een organisatie volledig verlamt. Bestuursorganen, directie, leden en belanghebbenden hebben bij verschil van inzicht vaak baat bij iemand die behoedzaam en in beslotenheid als een informateur operereert en een elegante oplossing zoekt zonder gezichtsverlies. Soms kan ik als neutraal voorzitter overleg begeleiden als het geen conflict mag heten maar onderling vertrouwen op het spel staat.

enkele resultaten:

  • Het stichtingsbestuur van een goede doelen-organisatie lost onderling van visie over de (te commerciële?) langetermijn visie op.
  • Opheldering over vermeende fraude binnen Stichtingsbestuur non-profit organisatie leidt tot nieuwe afspraken over transparantie en wijze van communicatie.
  • Een fusietraject tussen drie sportverenigingen leidt tot samengaan van twee verenigingen.
  • Raad van Toezicht en directeur  instelling helderen met een externe neutrale voorzitter geschilpunten op waardoor dreigende vertrouwenscrisis bezworen wordt.