Echtscheiding, partnerschap, samenwonen

Het einde van een relatie is vaak een kink in de kabel waar je voor je gevoel geen macht meer over hebt. Zakelijke afspraken bij echtscheiding en einde samenwoning helpen om duidelijkheid te krijgen in emotioneel vaak moeilijke omstandigheden. Ook als u in goede harmonie uiteen gaat is er meestal behoefte aan duidelijkheid voor een langere periode (10 jaar?). Onder mijn begeleiding kunt u samen en respectvol verantwoordelijkheid nemen voor verdeling van vermogen en onderneming èn goede afspraken over voortgezet ouderschap.

We werken zo nodig aan de onderlinge communicatie om de kans te verkleinen dat conflicten straks blijven oplaaien en ik sta met u stil bij veel voorkomende problemen die u zelf misschien niet voorziet.

Als u het samen min of meer eens bent kan vaak na één sessie al een overeenkomst afgerond worden en blijven de kosten tot een minimum beperkt. Als er nog knopen door te hakken zijn kunt u bij mij meestal wel in twee of drie sessies tot werkbare afspraken komen. Indien nodig zoek ik met u naar creatieve mogelijkheden om financiële en fiscale knopen door te hakken. Uiteindelijk heeft u dan een maatwerk convenant èn ouderschapsplan, toegespitst op uw specifieke situatie. En als u niet met elkaar aan tafel wilt of kunt kan ik u via internet of skype toch begeleiden en kunt u volstaan met de kosten van één mediator.

  • Mediation afgrond: naar de rechter op gezamenlijk verzoek.
    Zodra het convenant getekend is kan op gezamenlijk verzoek de echtscheiding aangevraagd worden. Ik zorg via een van mijn voormalige collega’s er voor dat het verzoekschrift bij de rechter wordt aangebracht. De procedure kan meestal binnen 4 weken na aanbrengen van de zaak definitief afgerond worden. Bij samenwonen kan de gang naar de rechter achterwege blijven, hetgeen proceskosten uitspaart. Als u het min of meer eens bent over de relevante onderwerpen heb ik ongeveer zes uur werk aan een echtscheidingsbemiddeling. Daarbij is inbegrepen:
  • een adviesgesprek van plm 1,5 uur;
  • een uitgebreid, juridisch en fiscaal onderbouwd echtscheidingsconvenant (8-10 pagina’s inclusief ouderschapsplan, partneralimentatie, en boedelscheiding, waaronder verkoop/verdeling van de woning);

behaalde resultaten:
In de afgelopen vijftien jaar heb ik enkele honderden paren succesvol bemiddeld naar een voor ieder respectvolle scheiding. Velen binnen Nederland, maar ook als een of beiden in het buitenland woonde. Velen kwamen bij mij op kantoor maar ik bediende hen ook via mail, of internet, afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeur. De geschilpunten varieerden van omgangsregeling, uitleg huwelijkse voorwaarden, de onderneming in/buiten de gemeenschap, alimentatie voor partner of kinderen, het eigen huis en de overige boedelscheiding, tot verdeling van schulden en strijd over toekomstige pensioenrechten. Ik begeleid ook partners die toch weer hun eigen weg gaan na een samesex-huwelijk, vaak nadat een of beiden weer naar het buitenland zijn vertrokken. Een geslaagde bemiddeling leidt altijd tot een internationaal erkende en afdwingbare regeling met structuur en houvast voor de komende jaren.

Mail: diederen@diederenmediator.nl
Bel: +31 (0)6 46246500