Aanpak

Of een kwestie nu zakelijk of privé is: steeds gaat het in de kern om een belangentegenstelling tussen individuen. Conflicten tussen zakelijke partners hebben echter een andere benadering nodig dan een langdurig verstoorde verhouding in de privé-sfeer. Een problematische werkverhouding vereist weer een andere insteek.

Als ervaren voormalig advocaat kan ik de juridische gevolgen duiden. Ik werk snel en efficiënt als mediator. In principe is mij na twee bijeenkomsten altijd wel duidelijk of partijen er uit kunnen komen. Als neutrale derde draag ik toch vaak de oplossing aan die bij alle partijen past. Ik zit dus niet achterover tot u er zelf uit komt, maar zie het als mijn taak u actief te begeleiden. Veel partijen loods ik zo zonder juridische begeleider door het traject. En als het juridisch complex is, kunnen advocaten van partijen mee aanschuiven. Een goede afstemming op de behoefte van partijen beperkt de kosten van een adequate oplossing tot het noodzakelijke.