Conflicten en de overheid

Conflicten met de overheid kenmerken zich door de tegenstelling tussen een individu of bedrijf en een groot overkoepelend systeem. Dat systeem dient (politiek) verantwoording af te leggen, in het algemeen belang te handelen en is daarbij gebonden aan vaak ingewikkelde en specifieke regels en aan budgettaire beperkingen. Vaak blijkt dat beleidsvrijheid relevant kan zijn bij het creëren van oplossingen indien de politieke wil er is.

De vraag is steeds in welke hoedanigheid men de overheid tegenover zich heeft. De overheid als uitvoerder van regelgeving heeft andere mogelijkheden dan de overheid die als private partij deelneemt aan het rechtsverkeer. De overheid is ook vaak derde-belanghebbende of handhaver bij geschillen tussen particulieren, bijvoorbeeld bij vergunningverlening.

enkele resultaten:

  • ondernemersvereniging komt tot minnelijke regeling met middelgrote gemeente over projectplanschade na doorverwijzing door de rechter
  • aanschrijving gemeente ivm funderingsgebreken wordt aangepast na mediation met Vereniging van Eigenaren.
  • diverse trajecten over de wijziging/aanpassing bestemmingsplan met bewoners of ondernemers.
  • Schadeclaim aannemer jegens gemeente over voortijdig afbreken van onderhandelingen en de vormgeving van publiek-private samenwerking leidt tot toezegging compensatie in de vorm van nieuwe toekaomstige opdrachten.
  • partners in een filmproject worden door Ministerie via subsidievoorwaarden gedwongen andere wijze van samenwerking te initieren en werken dat via mediation uit.