Grensoverschrijdend / Internationaal

Grensoverschrijdende en internationale geschillen worden steeds meer met mediation opgelost. Partijen kunnen bij mediation vaak zelf kiezen welk recht zij willen toepassen en dat scheelt een dure juridische discussie bij de Nederlandse of buitenlandse rechter. Het is mogelijk juridisch bindende afspraken te maken via een vaststellingsovereenkomst naar Nederlands recht die afdwingbaar is en bij een buitenlandse rechter overeind blijft. Soms is het verstandig een knoop te laten doorhakken in plaats van kostbare tijd aan uitvoerige discussie te besteden. Ik treed regelmatig op als arbiter of bindend adviseur nadat partijen de kernbeslissingen zelf al genomen hebben.

Op grensoverschrijdende mediations in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Gemeenschap is de Europese Mediatonrichtlijn 2008/52/EG van toepassing. Nederland heeft deze regeling in juni 2013 geïmplementeerd voor grensoverschrijdende geschillen (mediation waarbij partijen elk in een ander land van de Europese Unie gevestigd zijn) geïmplementeerd. Hierbij geldt dat lopende verjaring wordt gestuit voor de duur van de mediation en dat ik als mediator een wettelijk verschoningsrecht heb. Ik informeer u graag over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Ik heb zo’n 250 mediations met een of meerdere partijen in het buitenland via mediation op afstand begeleid. Indien gewenst kan dat zonder tolk in het Engels, Duits of Frans begeleiden, desnoods in een combinatie van talen.

enkele resultaten:

Franstalige mediation over uitleg franchise-overeenkomst tussen Nederlandse agent en Europees opererend, in België gevestigd bedrijf met Italiaanse eigenaren leidt in twee dagen tot herschikking samenwerkingsafspraken en schikking schadeclaims wegens omzetverwachtingen.

Duitstalig geschil over levering van renpaarden aan Nederlandse fokker.

Geschil over verkoop in Duitsland gelegen bedrijfsonroerend goed tussen twee Nederlandse partijen waarvan de een in Nederland woont en de ander in Duitsland.

Engelstalige echtscheiding en boedelscheiding waarbij een der partijen inmiddels in Argentinie woont en de ander naar New York verhuisd is.

Ouderschapsplan tussen Duits sprekende Russische moeder en Nederlandse vader die in India verblijven maar in Nederland zijn getrouwd.

Ontslagregeling voor op Curaçao gestationeerde Nederlandse werknemer.

Verdeling nalatenschap Surinaamse familie waarvan 2 broers in Suriname wonen en een broer en een zus in Nederland.

Beëindiging Zuid-Afrikaanse vennootschap in toeristenindustrie via on-line mediation tussen twee Nederlandse aandeelhouders die naar Zuidafrika geëmigreerd zijn