ondernemer MKB / zakelijk

Ondernemers kiezen steeds vaker mediation bij een patstelling in de besluitvorming van BV, VOF of maatschap. Mediation is het snelle alternatief voor de onvoorspelbare Ondernemingskamer. Direct overleg van alle betrokkenen met een neutrale onpartijdige deskundige derde is dé onderhandelmethode voor het MKB waarbij u de kans op afbreken zo klein mogelijk maakt. Vraagt u uw vaste advocaat of uw accountant naar de betere mogelijkheden om zakelijke deals te begeleiden en B2B onderhandelen. In de Verenigde Staten is dit core business voor de mediator: snelle no-nonsense oplossingen op basis van wederzijdse belangen tegen beperkte kosten en de kans op een maximaal resultaat. Twijfelt u of het zou kunnen werken? Neem contact met mij op en ik informeer u graag wat ik kan doen.
enkele resultaten:

  • Nederlands kledingbedrijf wil internationale uitrol realiseren met Amerikaanse investeerder. Onderlinge miscommunicatie en teleurgestelde verwachtingen leiden over en weer tot aanzienlijke claims. In drie bijeenkomsten in een week wordt de lucht volledig geklaard en de samenwerking geïntensiveerd.
  • verschil van inzicht over doel investeringen binnen holding. Een der vennoten laat zich uitkopen omdat hij inziet dat hij de ontwikkeling van de onderneming in de weg zit.aandeelhouders in investeringsmaatschappij komen na 8 bijeenkomsten tot opsplitsing van onderneming.
  • discussie over opvolging in familiebedrijf leidt tot overdracht zeggenschap aan investeerder.
  • bestuursconflict tussen directeur-eigenaar en vier-hoofdig management team, verweven met problematische arbeidsverhouding leidt tot onderhandelingen over overname van het bedrijf door MT leden, gevolgd door een ontslagprocedure tegen enkele MT leden.