Vereniging van eigenaren (VVE)

Het leven in een appartementencomplex kan een behoorlijke belasting zijn als de verhoudingen met de mensen die men dagelijks tegen komt onder druk staan. Gevoel van verlies van individuele autonomie tegenover groepsdruk, gewijzigde financiële mogelijkheden, verschillende visies over onderhoudsverplichtingen en/of gespannen verhoudingen binnen het bestuur of tussen bestuur en leden, kunnen het functioneren van een VVE ernstig belasten. Mediation is dan  een adequate methode om het pad naar vernieuwde verhoudingen te effenen. Als neutrale en onafhankelijke derde help ik het overleg te resetten en de angel uit de verslechterde persoonlijke tegenstellingen halen. Ik bevorder dat er heldere zakelijke afspraken komen waar ieder zich aan wil en kan houden en die ook afdwingbaar zijn. Dat is dus meer dan een neutrale voorzitter die naar iedereen luistert. Via de mediator kan vertrouwelijk overlegd worden zonder het keurslijf van de de besluitvormingslijnen van de Statuten. Dat kan betekenen dat er zonder gezichtsverlies oplossingen gerealiseerd worden. Die moeten vervolgens dan wel in een rechtsgeldig besluit van de vereniging vertaald worden, maar dat is dan vaak nog maar een formaliteit.
Ik werk vaak samen met de VVE- servicevereniging Appartment en Eigenaar http://www.appartementeneigenaar.nl/beheer-bestuur

enkele resultaten:

  • Voorzitter en extern adviseur van VVE leggen hun geschil over vermeende belangenverstrengeling met enkele leden bij.
  • Afspraken bij diverse geschillen in VVE’s over de besteding van onderhoudsreserve/keuze aannemer/ noodzaak achterstallig onderhoud.
  • Een bewonersvereniging maakt nieuwe afspraken met woningcorporatie over duur en kwaliteit van renovatieproject.
  • Krakers en eigenaar monumentaal gebouw leggen geschil bij na aanschrijving gemeente en splitsing in appartementen waarbij krakers kooprecht krijgen en gemeente subsidie verstrekt
  • Makelaar en verkoper bedrijfspand leggen schadeclaim bij na procedure over onrechtmatig handelen over en weer.
  • Vormgeving uitkoopregeling tussen zittende huurders en projectontwikkelaar
  • Strijd over coöptatierecht binnen woongroep leidt tot vertrek enkele leden en nieuwe afspraken over toekomstige verdeling.
  • Afspraken over beperking van hoeveelheid dagen per jaar waarop appartement in complex via Air B&B verhuurd mag worden.