Wat anderen vonden..

Sommige bemiddelingen komen helaas niet tot een oplossing. Niet iedereen is blij met de wijze waarop de mediation soms wordt afgebroken. Hieronder een selectie van uitspraken van mensen die in de afgelopen tijd wél tevreden waren:

“We hadden voor onze relatie behoefte aan een stevige mediator die ook juridisch zijn mannetje stond en zich niet zomaar omver liet blazen” (Casemanager Arbodienst)

“Allereerst wil ik u laten weten dat tot nu toe alle mediations die ik naar u toe heb gestuurd, gelukt zijn. Daar ben ik erg blij om. Ik hoop dat dit ook zo werkt met mijn volgende cliënt.” (mr …., advocaat te Amsterdam)

Dit is nooit de insteek, maar toch: “U heeft twee jaar geleden voor ons de echtscheiding begeleid. Door die gesprekken met u zijn we weer met elkaar in gesprek geraakt. Vorige week zijn we opnieuw getrouwd, met onze drie kinderen als bruidskinderen” (echtpaar Amstelveen)

“Dank voor de deskundige wijze waarop dit mediationtraject is begeleid. Zonder uw inzet zouden wij nooit op een dergelijke wijze tot een oplossing zijn gekomen”.
(Hoofd Personeelzaken HBO-opleiding Amsterdam)

“Complimenten voor de wijze waarop u in deze netelige kwestie telkens uw neutraliteit heeft weten te bewaren en bleef doorzoeken naar oplossingen”. (Onderhandelaar namens gemeente in fusietraject sportverenigingen)

“Meneer Diederen, wat doet u toch met die mensen? In de ochtend staan ze hier stijf van de spanning voor de deur, en als u ze een paar uur later weer naar buiten begeleidt gaan ze weer rustig en ontspannen hier weg”. (Conciërge Museum Geelvinck Hinlopen Huis)

“Na de tweede bijeenkomst zag ik het werkelijk niet meer zitten. Dat we er toch uit zijn gekomen is te danken aan uw deskundige inzet” (Echtpaar na onderhandelingen over omgangsregeling voor kind van 3 jaar waarbij de moeder voor langere tijd in het Verre Oosten gedetacheerd zal worden en vader in Nederland wil blijven)

“Gelukkig is er eindelijk een oplossing waar ik toch mee kan leven. Ook al heb ik niet alles binnengehaald wat ik hoopte: dit is beter dan elkaar blijven verlammen in procedures”. (Franchisenemer na beslechting handelsgeschil)

“Het moest snel, en gelukkig konden we binnen één dag alle punten aftikken” (Twee vennoten in grote horeca onderneming na een eendagsmediation waarin hun bedrijf op korte termijn moest worden verkocht)

“Het was helemaal geen gepsychologiseer over vroeger. Zonder de mediator hadden we nooit zo efficiënt aan zakelijke afspraken kunnen werken”. (Erfgenaam na afronding onderhandelingen overdracht familiebedrijf)

“Zonder uw begeleiding waren we nooit uit dit probleem gekomen”. (Advocaat werknemer na mediation tussen docent met burn-out en onderwijsinstelling)

“Doordat we af en toe om en om met u apart konden praten hadden we geen last van elkaar. Doordat u consequent neutraal bleef gaf u ons toch het gevoel dat we samen aan een regeling werkten. (Twee maten bij maatschapsconflict met 6 medici)