Maatschap VOF CV

Maatschap mediation verandert de verhoudingen tussen samenwerkende advocaten, notarissen, medici, architecten en andere beroepsbeoefenaars. Gedoe of ruzie kost enorm veel energie. In de loop der jaren gaan ooit gemaakte afspraken vaak knellen en verdwijnt het onderling vertrouwen. Met de adequate aanpak van een neutrale derde is meestal een uitweg te vinden. Kunnen de verhoudingen veranderd worden? Hoe voorkom je de ingewikkelde afrekeningsproblematiek? Ook ondernemers die hun krachten in VOF of CV gebundeld hebben worden door mij efficiënt begeleid naar werkbare oplossingen.

enkele resultaten:

  • meningsverschil in architektenmaatschap over corporate identity leidt na mediation in opsplitsing van de onderneming in twee aparte eenheden en verdeling van lopende projecten. In 7 sessies vaststellingsovereenkomst tot verdeling onder volledige geheimhouding naar opdrachtgevers. Daarbij een concurrentie- en relatiebeding, te handhaven met boeteclausules.
  • Interpretatie over relatie en concurrentiebeding in advocatenmaatschap van 7 personen leidt tot uittreding van 2 maten, en heldere systematiek van afrekening.
  • een begeleidingstraject naar betere onderlinge samenwerking in samenwerkingsverband fysiotherapeuten.
  • een geschil over afrekening tussen vennoten in taxiVoF en overname  van het bedrijf door een van hen.
  • verdelingsproblematiek aandeelhouders bij opsplitsing telecombedrijf.
  • problemen in uitleg franchiseovereenkomst tussen landelijke franchiseorganisatie en twee franchisenemers leidt tot nieuwe afspraken met de ene franchisenemer en boetevrije beëindiging met de andere.