Erfenis en Estate planning

Overleg over de verdeling van een nalatenschap  wordt vaak tot een afrekening van emotionele rekeningen uit het verleden. Bemiddeling door een neutrale derde hlpt dan vaak te voorkomen dat de verhoudingen escaleren. Want een beoogd executeur-testamentair is soms niet voor alle betrokkenen deskundig of neutraal genoeg. En een notaris maakt wel een akte van verdeling op, maar het is niet zijn kerntaak om onmin tussen de erfgenamen op te lossen. Om toch een zakelijke regeling te krijgen begeleid ik u als mediator met verstand van zaken in een zorgvuldig besluitvormingstraject. Met oog voor het verwerkingsproces dat hoort bij afscheid moeten nemen. Zodat ieder het gevoel heeft dat bij de beslissing rekening met zijn belangen is gehouden. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van door mij begeleide trajecten.
Ook estate planning is de moeite waard: tijdige en zorgvuldig geplande overdracht van vermogen aan de volgende generatie ter voorkoming van discussie in de toekomst.

enkele resultaten:

  • Twee (vroegere)vriendinnen komen tot afspraken over verdeling van een onroerendgoed-portefeuille die zij samen van een ongetrouwde vriendin hebben geërfd.
  • Executeur-testamentair,tevens erfgenaam komt namens erfgenamen tot een regeling met onterfde zoon in al vijf jaar slepend conflict.
  • Schoonzoon wil als executeur-testamentair verdeling realiseren waar andere erfgenamen het niet mee eens zijn. Afspraken over voor ieder acceptabele verdeling
  • Ouders hopen via mediation te bereiken dat een van hun vijf zoons voor hun 50-jarig huwelijksfeest weer in het reine komt met zijn andere broers na onmin over overname familiebedrijf.
  • Liquidatie van slecht renderend familiebedrijf na overlijden een van de drie broers die met twintig jaar jongere buitenlandse vrouw is gehuwd en nu volledig erfgename is geworden. Uiteindelijk leidt mediation tot inzicht bij allen over opheffing van bedrijf maar ook herstel van band met jongere echtgenote na liquidatie bedrijf.
  • Vijf erfgenamen regelen de verdeling van nagelaten grond in het buitenland.
  • Erfgenamen leggen geschil bij over de plaats waar een nabestaande begraven zal worden (begraven in Nederland of in het buitenland?).
  • Vader en twee dochters komen tot afspraken over verdeling familiekapitaal omdat vader niet voor een rechter tegen een kind wil procederen.

Mail: diederen@diederenmediator.nl
Bel: +31 (0)6 46246500