Interculturele mediation

Internationalisering en globalisering, migratie en de ontwikkelingen rondom internet doet het aantal zakelijke en particuliere conflicten waarbij de partijen een verschillende culturele achtergrond hebben gestaag toenemen. Verschil in culturele achtergrond kan er toe leiden dat het dezelfde taal spreken over een kwestie niet meer vanzelfsprekend is. Meestal is niet meteen duidelijk òf zich die situatie voordoet en in welke mate zij een rol speelt. En het enkele feit dat interculturaliteit een rol speelt betekent nog niet dat het de oorzaak van een conflict is.

Ik beschouw een verschil in culturele achtergrond slechts als één van de conflictomgevingsfactoren. Wel is duidelijk dat deze factor grote invloed op de kern van een conflict of de omgeving ervan kan hebben. Fingerspitzengefühl voor interculturaliteit alsmede een variëteit aan conflictoplossingsmethoden zijn noodzakelijk om partijen hier adequaat te begeleiden. Inmiddels heb ik in tientallen mediations met interculturele aspecten bemiddeld, zowel binnen onze grenzen als over de grenzen heen. Ook geef ik lezingen over dit thema.