Werkwijze

Na bevestiging van de mediationopdracht heb ik meestal met elk der betrokkenen (en eventueel de raadslieden) afzonderlijk een kort oriënterend gesprek om af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Dit gesprek is vertrouwelijk.

De eerste gezamenlijke sessie begint met bespreking en ondertekening van de (van tevoren aan u toegezonden) mediationovereenkomst. Daarin zijn onder meer de vertrouwelijkheid en de vrijwilligheid van het traject neergelegd. U dient zich te identificeren en eventueel te laten zien dat u bevoegd bent een organisatie te vertegenwoordigen. Vervolgens wordt aan de inhoud gewerkt: wat is het verschil van inzicht, wat zijn ieders beweegredenen en wat zijn de belangen? Daardoor ontstaat helderheid over en weer en kunt u samen verantwoordelijkheid nemen voor het vinden van een oplossing.

U ontvangt kort na die bijeenkomst een ontwerp voor de vaststellingsovereenkomst, die meteen een globaal verslag is van wat besproken is. U kunt zich dan een oordeel vormen hoe te maken afspraken op papier zouden kunnen komen en eventueel wijzigingen voorstellen. Regelmatig is één bijeenkomst voldoende om tot werkbare afspraken te komen.

Een geslaagde mediation leidt tot een juridisch onaantastbare vaststellingsovereenkomst ex art 7:902 BW. Gemaakte afspraken zijn afdwingbaar en de rechter is niet meer vrij om de inhoud nog te toetsen.

U mag van mij leiderschap verwachten en efficiëntie in de aanpak. U moet ook kunnen volgen wat ik doe: ik ben ten allen tijde transparant op de toegepaste methode en het conflicttheoretisch kader.  Een netwerk van experts uit andere disciplines verricht zo nodig ondersteunende diensten.