Mijn meerwaarde bij conflicten

Ik bemiddel in uiteenlopende soorten conflicten. Ik krijg vaak als feedback dat ik de rust bewaarde, geduld had en partijen het gevoel gaf dat ze met hun eigen wensen toch bij de ander gehoor zouden kunnen vinden.
Zakelijke afwegingen om mij als legal mediator in te schakelen zijn:

 • Ik kan met ieder afzonderlijk vertrouwelijk overleggen. Het stelt mij in staat u naar een door beiden gewenste oplossing te leiden, vaak zonder dat u elkaars uiterste mogelijkheden of bottom lines heeft leren kennen.
 • U heeft permanent de kennis van een voormalig advocaat (1988-2022) met 33 jaar ervaring ter beschikking.
 • U bereikt efficiënt een zakelijke oplossing die ook in de toekomst juridisch afdwingbaar is, ook in het buitenland. Ik stel meestal ook zelf de vaststellingsovereenkomst op.
 • Vaak is er al na één of twee bijeenkomsten een oplossing.
 • De oplossing wordt bijna altijd sneller gevonden dan via een procedure bij de rechter. Desgewenst hak ik als arbiter of bindend adviseur laatste knopen door.
 • De bemiddeling is volledig vertrouwelijk en afgeschermd van publiciteit.
 • Ik kan met meer dan twee partijen tegelijk werken en meerdere (juridische) problemen in één totaalpakket regelen, hetgeen bij de rechter niet mogelijk is.
 • Afhankelijk van de kwestie pas ik probleemgerichte mediation, oplossingsgerichte mediation, transformatieve mediation, integratief onderhandelen, dealmaking, een-tekstprocedure, consensus building, neutraal voorzitterschap of een andere adequate methode toe.
 • Ik communiceer ook in het Engels, Duits of Frans. Ook de mediation kan in die talen worden gevoerd.
 • Als alle partijen daartoe bereid zijn kan het traject in één dag afgewikkeld worden.
 • De bemiddeling kan eventueel via internet, e-mail, Teams, Zoom, Whatsapp etc: bijvoorbeeld bij grote geografische afstand of wanneer partijen niet face to face met elkaar willen of kunnen overleggen.
 • Internationale jurisdictieproblematiek wordt eenduidig opgelost.

Neem contact op per mail:

diederen@diederenmediator.nl

of bel: +31 (0)6 46246500