Tarief

Omdat ik zowel mijn kennis en ervaring als voormalig advocaat en mediator inbreng, en gebruik maak van diverse tijdsbesparende technieken, kan ik efficiënt werken en toch kwaliteit bieden. In mijn praktijk kiezen veel cliënten er voor om uitsluitend online tot een oplossing te komen, hetgeen zich vertaalt in een beperkte tijdsbesteding. Als er meer persoonlijke inzet nodig is wordt een oplossing toch vaak al na 1 sessie van ongeveer 2,5 uur met aanvullend afzonderlijk overleg gevonden. Trajecten met meer dan 3 bijeenkomsten zijn bij mij uitzondering, reden waarom de totale kosten vaak toch acceptabel blijven. Om dat te kunnen blijven leveren is een uurtarief van € 210,- excl. 21% BTW uitgangspunt. Indien het tarief een drempel vormt, sta ik open voor overleg om toch bij uw mogelijkheden aan te sluiten.

En als u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde mediation of rechtsbijstand worden de bepalingen van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) toegepast. zie: www.rvr.org.

Als het netto-belang boven € 500.000,- komt overleg ik graag even met u over het toe te passen tarief, dit in verband met de dekking voor beroepsaansprakelijkheid.

Bij doorverwijzing naar mediation door Rechtbank of Gerechtshof geldt voor de eerste 2,5 uur een instaptarief van € 75,- per uur per persoon.

De aan het traject bestede tijd wordt bij declaratie gespecificeerd in eenheden van 6 minuten.

Nog geen cliënt maar wel behoefte aan een advies om uw juridische positie en strategische mogelijkheden voor een juridisch probleem te bepalen: LEGAL QUICKSCAN. Voor € 121,- inclusief BTW kunt u, ook vanuit het buitenland, eenmalig maximaal 45 minuten inhoudelijk met mij overleggen.