Informatie voor advocaat en jurist

Als een kwestie, of misschien zelfs een procedure, zich blijft voortslepen, of als een kort geding misschien te riskant is, verdient mediation overweging. Ook bij een voorstel van Rechtbank of Gerechtshof tot doorverwijzing naar mediation overleg ik graag met u. Ik heb ruime ervaring in het oplossen van geschillen waarbij de advocaten hun partijen begeleiden. In het boek To plead or not to plead, over de rol van de advocaat als partijbegeleider in het mediationtraject zijn mijn ervaringen omgezet in de theorie van mediation advocacy.

Als u twijfelt of het zinvol is om een oplossing via mediation te zoeken adviseer ik u graag over de (on)mogelijkheden. Mijn ervaring en zakelijke aanpak blijkt voor uw collega-advocaten, -bedrijfsjuristen en -rechtsbijstandsverzekeraars vaak de reden voor mij te kiezen.

Twijfelt u of het zinvol is om zelf bij de mediation aanwezig te zijn of wat uw rol in het traject kan zijn dan overleg ik daar graag met u over. Het is uw belang en mijn belang dat uw cliënt zich op een goede wijze bediend voelt. In de meeste gevallen heb ik als voormalig advocaat voldoende juridisch inzicht om het gesprek van partijen te begeleiden. U kunt uw rol (en uw tijd) beperken tot het volgen op afstand. Als de kern van het probleem juridisch van aard is of de financiële gevolgen groter zijn zult u echter zelf meer invloed willen uitoefenen. Ik hecht aan een goede werkverhouding met alle partijbegeleiders. En u houdt ten allen tijde controle over de uitkomst. Ik zal partijen tijdens een mediation nooit afspraken die rechtsgevolgen hebben laten maken zonder u in de gelegenheid te stellen met uw cliënt de consequenties daarvan  te bespreken.

Uw cliënt blijft uw cliënt. Omdat oplossingen zoeken buiten de rechter om mijn core-business is, neem ik niet uw taak als partij-adviseur over. Ik dien mij wel te vergewissen dat bij mij gemaakte afspraken tot informed consent leiden. Ik informeer partijen dus wel over hun rechtspositie in evaluerende zin.