Onroerend Goed en Huur van bedrijfs- of woonruimte

Bij vastgelopen onderhandelingen over onroerend goed blijkt toch vaak dat onderhandelingen vanwege een positionele insteek zijn vastgelopen waar integratief onderhandelen misschien nog kansen had geboden. Partijen met grote financiĆ«le belangen staan al gauw met een alles-of niets vordering voor de onvoorspelbare rechter, vaak in een kort geding waarbij men geen enkele controle meer heeft over de uitkomst. Partijen die ‘er uit willen komen’ en ook zelf controle over het resultaat willen houden doen er verstandig aan hun systeem van overleg te veranderen door er een neutrale derde met conflictoplossingsvaardigheden aan toe te voegen. Ik ga dan vaak over en weer vertrouwelijk over de no-go areas overleggen zonder dat de andere partij die leert kennen. Daardoor ontdek ik vaak waar nog mogelijkheden zitten en kan ik het overleg leiden naar waar nog kansen liggen die anders niet aan bod zouden zijn gekomen.

In mediation bij huurgeschillen zoek ik met partijen naar een snelle werkbare oplossing voor eigenaars, investeerders,huurders en andere betrokkenen. Er is vaak een grote belangentegenstelling tussen enerzijds investeringen rendabel maken/houden en anderzijds het schaarste regulerende huurrecht van bedrijfs- of woonruimte. Onderhandelingen breken vaak al snel af als er puur positioneel onderhandeld wordt, en de uitkomst van een daarop volgende rechterlijke procedure is vaak niet voorspelbaar. Met mediation kan vaak beter een afweging gemaakt worden die

In mijn vroegere litigationpraktijk heb ik de Rechtbank- en Hofprocedures gevoerd die tot HR 05-11-1993, NJ 1994, 228 hebben geleid, een van de standaardarresten van de Hoge Raad over de gemengde huurovereenkomst.

Ik bemiddel niet in burengeschillen.