Certificering, Specialisatie, klachten, privacy, Wft

Vakbekwaamheid:
Mediation is een vak. Dat leer je vooral door het veel te doen. Ik heb inmiddels meer dan 900 mediationtrajecten begeleid.  Vanaf 1988 tot heden ben ik advocaat in de algemene rechtspraktijk. Sinds 1999 heb ik mij steeds verder gespecialiseerd als conflictbemiddelaar. Sinds eind 2006 behandel ik enkel nog zaken die partijen via mediation willen oplossen.

Ik ben MfN-Registermediator, DNV- en IMI-gecertificeerd mediator, gecertificeerd On-line mediator en Advocaat bij  de Nederlandse Orde van Advocaten. Er wordt voldaan aan de jaarlijkse verplichtingen in het kader van Permanente Educatie, zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten, de Stichting Kwaliteit Mediators, het International Mediation Institute en de Raad voor Rechtsbijstand. Het functioneren als mediator wordt regelmatig zowel intercollegiaal en interdisciplinair getoetst in intervisie.

Als advocaat heb ik, conform artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Ondernemingsrecht tot 2021
– Arbeidsrecht
– Personen en Familierecht
– Erfrecht tot 2021
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Klachten:
Op mijn dienstverlening als mediator is het klacht- en tuchtrecht van de Mediationfederatie Nederland (MfN) van toepassing. Op mijn handelen als advocaat is het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) van toepassing,  Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. In geval van een klacht kunt u deze melden via het contactformulier. De ontvangst zal worden bevestigd en doorgeleid naar de interne klachtbegeleider, mevrouw J. van Wittmarschen.

Privacystatement:
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel en binnen de opdracht van dienstverlening waarvoor zij door u aan mr A.M.F. Diederen MDR kantoorhoudend te Amsterdam  aan de Herengracht 448 1017 CA ter beschikking zijn gesteld. Zowel voor de dienstverlening als mediator als die als advocaat wordt de professionele standaard van deze beroepsorganisaties in acht genomen. Deze worden eveneens opgelegd aan derden welke bij de uitvoering van de diensten eventueel worden ingeschakeld. Persoonsgegevens worden na de voor het dossier geldende bewaartermijn verwijderd. Behoudens uitzonderingen worden papieren dossiers na 5 jaar vernietigd.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren stuurt u een mail via het contactformulier vanaf het adres waarvan u deze informatie wilt weten. U krijgt in de regel binnen 2 dagen antwoord.

Wft
De wet melding ongebruikelijke financiele transacties geldt wel voor het optreden als advocaat, doch niet voor de dienstverlening als mediator.

certificaten en diploma’s

2018 Gecertificeerd intervisiebegeleider voor de advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten
2017 Projectmediator PATZ (Poging Akkoord Ter Zitting) Rechtbank Amsterdam
2014 Projectmediator Personen en familierecht Gerechtshof Amsterdam
2010 Gecertificeerd on-line mediator (NMI en Juripax)
2009 Gecertificeerd IMI-mediator(International Mediation Institute www.IMI.org
2007-2013 Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten www.nvvma.nl
2006-heden Docent mediation, bindend advies en arbitrage Beroepsopleiding Advocatuur www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl
2005 Master of Dispute Resolution (Amsterdams ADR-instituut/ Universiteit van Amsterdam) www.Adr-instituut.nl
1999 NMI-geregistreerd mediator (Nederlands Mediation Instituut) www.mni-mediation.nl
1988 Beëdiging Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) www.advocatenorde.nl