Spreker, docent en trainer

Spreker
Ik geef regelmatig lezingen op seminars, congressen of in-company over mediation en mediation advocacy (het bijstaan van cliënten in mediation).

lezingen en workshops:
Thema’s lezingen:

Intervisie dat moet je willen, lezing en workshop Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX) januari 2020.

Mediation in de arbeidsrechtpraktijk, College Hogeschool Holland november 2019

Eerder: 2005-2018:’De ervaren mediator. Tasten naar het licht, kenmerken van een volwassen geworden beroepsgroep. Universiteit Utrecht)

Optimale samenwerking: omgaan met advocaten en andere (juridische) professionals in de mediation.  NMI-jaarcongres

Cross-culturele aspecten bij mediation in een multiculturele samenleving. Symposium Cross-culturele mediation  Universiteit Utrecht)

diverse Inhouse trainingen over  samenwerking tussen advocaat en mediator. Lezingen over vertrouwen  als kompas voor conflictoplossing, De mediator als verwachtingenmanager voor symposia, congressen, Rechtbank Amsterdam, OSR-opleidingen te Utrecht, en enkele tientallen lezingen voor diverse plaatselijke ordes van advocaten bij de implementatie van de doorverwijsvoorziening naar Mediation over mediation en partijbegeleiding door advocaten bij mediation.

Docent en trainer
Ik ben sinds 2005 als docent Mediation, Arbitrage en Bindend Advies verbonden aan de Nieuwe Beroepsopleiding Advocatuur.

Intervisiebegeleider  Orde van Advocaten
Ik ben geaccrediteerd Intervisiebegeleider voor de Nederlandse Orde van Advocaten en begeleid advocaten in kleine groepen, hetzij per kantoor, hetzij op individuele basis, in het kader van de verplichte Permanente Educatie beroepsvaardigheden.