Publicaties

2017-heden: diverse bijdragen over mediation in de praktijk in vaktijdschrift Nederlandse Mediation als vaste medewerker Arbeid en Samenwerking.

Arno Diederen: De macht van vertrouwen in mediation. in : Frerks, G.E. (red.)  Macht en Mediation Congresbundel Universiteit Utrecht Maklu Uitgevers, 2016.

Achtergrondartikel over mediation in Het Financiële Dagblad d.d. 17 januari 2015 met interview Arno Diederen .
http://fd.nl/personal-finance/1088884/niet-naar-de-rechter-maar-samen-aan-tafel

mr A.M.F. Diederen MDR, To Plead or not to Plead, de rol van de advocaat als begeleider van zijn cliënt in het mediationtraject.
NMI 2006, ISBN 90-78245-02-6

Het eerste Nederlandstalige boek over partijbegeleiding door advocaten in mediation (mediation representation). Geanalyseerd wordt hoe de advocaat zijn opdracht als belangenbehartiger van één partij kan blijven vervullen als men via bemiddeling tot een vergelijk met meerdere partijen wenst te komen.

Burgerlijk procesrecht praktisch belichtmr A.M.F. Diederen MDR, Hoofdstuk 16 Mediation en partijbegeleiding bij mediation.
in: Jongbloed en Ernes (red.) Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht, 6e druk, Kluwer 2014 ISBN 9789013038149

Een uiteenzetting over mediation en het bijstaan van cliënten in mediation, met aandacht voor de juridische bedding van mediation in het procesrecht en aandachtspunten voor als na een afgebroken mediation er alsnog (verder) geprocedeerd moet worden.

Weekblad Margriet 28 februari 2014: Dossier Erfenis: Wie krijgt de familiejuwelen? Een afdruk wordt u op verzoek toegezonden.

 

mr A.M.F. Diederen MDR: Interculturele mediation als uitdaging: cross-culturele aspecten in de praktijk van de mediator
in: Frerks, G.E. (red.) Cross-cultural mediation. Congresbundel Universiteit Utrecht Maklu Uitgevers, 2011
ISBN 978-90-466-0482-3

 

 

 

mr A.M.F. Diederen MDR: De ervaren mediator. Tasten naar het licht: vragen over de essentie van een volwassen geworden beroepsgroep. In: De ervaren mediator. Congresbundel Universiteit Utrecht, oktober 2012