Masterclass

Om inzicht te geven aan mediators, advocaten en andere geïnteresseerden hoe mediation kan werken en waarom het werkt, geef ik de Masterclass Mediation op het scherpst van de snede: de praktijk van conflictbemiddeling blootgelegd. Met professionele acteurs (of deelnemers uit het publiek) wordt een demonstratiemediation uitgevoerd waarbij de conflictstrategie van partijen gelegd wordt naast de oplossingsmethodiek van de professionele mediator. Waarom komen partijen zonder een neutrale derde niet tot elkaar en wat brengt hen van vechten naar samenwerken? Conflictdynamiek, oplossingsstrategie: wat werkt wel en waarom? In anderhalf uur verken ik met u en uw gasten de bemiddelingspraktijk met tussentijdse interactieve analyse van wat zich tussen partijen hun eventuele partijbegeleiders en de mediator afspeelt.