Onroerend Goed en Huur van bedrijfs- of woonruimte

Bij vastgelopen onderhandelingen over onroerend goed blijkt toch vaak dat onderhandelingen vanwege een positionele insteek zijn vastgelopen waar integratief onderhandelen misschien nog kansen had geboden. Partijen met grote financiële belangen staan al gauw met een alles-of niets vordering voor de onvoorspelbare rechter, vaak in een kort geding waarbij men geen enkele controle meer heeft over de uitkomst. Partijen die ‘er uit willen komen’ en ook zelf controle over het resultaat willen houden doen er verstandig aan hun systeem van overleg te veranderen door er een neutrale derde met conflictoplossingsvaardigheden aan toe te voegen. Ik ga dan vaak over en weer vertrouwelijk over de no-go areas overleggen zonder dat de andere partij die leert kennen. Daardoor ontdek ik vaak waar nog mogelijkheden zitten en kan ik het overleg leiden naar waar nog kansen liggen die anders niet aan bod zouden zijn gekomen.

In mediation bij huurgeschillen zoek ik met partijen naar een snelle werkbare oplossing voor eigenaars, investeerders,huurders en andere betrokkenen. Er is vaak een grote belangentegenstelling tussen enerzijds investeringen rendabel maken/houden en anderzijds het schaarste regulerende huurrecht van bedrijfs- of woonruimte. Onderhandelingen breken vaak al snel af als er puur positioneel onderhandeld wordt, en de uitkomst van een daarop volgende rechterlijke procedure is vaak niet voorspelbaar. Met mediation kan vaak beter een afweging gemaakt worden die

In mijn vroegere litigationpraktijk heb ik de Rechtbank- en Hofprocedures gevoerd die tot HR 05-11-1993, NJ 1994, 228 hebben geleid, een van de standaardarresten van de Hoge Raad over de gemengde huurovereenkomst.

Ik bemiddel niet in burengeschillen.

Syrie: De juiste vraag op het juiste moment

De kracht van de juiste vraag op het juiste moment.
In vastgelopen conflicten is tunnelvisie van partijen het grootste probleem. Zo ook in het Syrië conflict waarin een aanval door Amerika ter afstraffing van het gebruik van chemische wapens eigenlijk onafwendbaar leek. Met de vraag aan Kerry: wat kan Assad doen om te voorkomen dat Amerika gaat aanvallen werd een vraag gesteld die een ommekeer bewerkstelligde en ineens zowel Assad, Amerika als Rusland een uitweg bood. Een vraag die de mediator in ieder mediationtraject aan de orde stelt: ”Heeft u over en weer inzicht in wat de ander nodig heeft om tot een oplossing te komen?”
Het probleem in Syrië blijft  [Read more…]

Israël en Palestina: commitment voor een oplossing ontbreekt.

9 september 2013, een mooie datum voor het begin van een blog met gedachten over conflicten in de wereld vanuit de visie van de mediator.

Conflicttheoretisch gezien is het probleem tussen Israël en Palestina vooralsnog onoplosbaar. Niet dat het onmogelijk zou zijn om de contouren van een definitieve oplossing te schetsen. De reden is dat geen der partijen de noodzaak of de wil heeft (commitment) om met de ander aan zo’n oplossing te werken. Geen van beide partijen is  [Read more…]